Nieuws

Informatie- en discussie bijeenkomst RestauratorenRegister en HB (digitaal) - 30 juni 2020

12-06-2020

Op dinsdag 30 juni a.s. organiseert ERM van 10.30 tot en met 12.30 uur een informatie- en discussiebijeenkomst over de uitbreiding van het RestauratorenRegister met een extra specialisme: ‘beschilderde oppervlakken in historische binnenruimten’ (HB). Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken en is er gelegenheid tot vragen en discussie. Het RestauratorenRegister is een belangrijk element bij het streven naar kwaliteit. Daarom is het belangrijk om uw mening te laten horen.
De bijeenkomst wordt geleid door Walter de Koning (ERM). Rob van Hees (voorzitter van het CCvD Restauratiekwaliteit) en Jan van ’t Hof (hoofd van de afdeling Monumenten en Collecties bij de RCE) zullen als toehoorder aanwezig zijn.

Nieuwe registraties

12-06-2020

Het RestauratorenRegister telt enkele nieuwe geregistreerde restauratoren. Rachelle Keller is zelfstandig boekrestaurator en heeft voor onder andere Allard Pierson, Joods Cultureel Kwartier, Koninklijk Huisarchief, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het Stadsarchief Amsterdam en het Stedelijk Museum Amsterdam gewerkt. Herre de Vries is werkzaam bij RNA – Restauratie Nijhoff Asser en is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van objecten van papier, perkament en leer. Hij werkte onder andere samen met de Italiaanse restauratrice Gaia Petrella aan de restauratie van een collectie Islamitische handschriften in de Vaticaanse Bibliotheek. Erick Douwes is als eerste Senior-Restaurator van schilderijen in het RestauratorenRegister opgenomen.

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

03-06-2020

Bij de start van het RestauratorenRegister in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’. Dit voorstel is nu gereed. U kunt reageren tot en met 4 juli 2020.

Ella Hendriks: Een goede restaurator leert een leven lang

07-04-2020

‘Het Restauratoren Register is een grote stap voorwaarts in de erkenning van het restauratievak, dat geen beschermd beroep is. Het schept duidelijkheid voor de beroepsbeoefenaars en voor de opdrachtgevers’, aldus Ella Hendriks, hoogleraar Conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Begeleidingscommissie van het Restauratoren Register.

Restauratoren Nederland vraagt overheid om financiële steun

07-04-2020

Naar aanleiding van de actuele gevolgen van de Coronacrisis heeft Restauratoren Nederland (RN) haar leden opgeroepen om hun zorgen en dilemma’s bij het professioneel functioneren in onze erfgoedsector te delen. De vereniging gaat hiermee input leveren aan de koepelvereniging Kunsten ’92 die de communicatie met de minister van OC&W, in haar opdracht verzorgt. Deze inventarisatie heeft een redelijk overzicht gegeven van gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan.

Marysa Otte, lid begeleidingscommissie: 'Erbij willen horen is belangrijk'

07-04-2020

‘Waar ik naar streef is dat het Restauratoren Register gaandeweg bij iedereen het gevoel gaat geven “daar moet ik bij horen”. Dat geldt voor de zelfstandig werkende restauratoren, voor zij die bij een museum werken, voor hen die aan een opleiding zijn verbonden, kortom voor alle vakmensen’.

Specialisme 'Beschilderde oppervlakten Historische Binnenruimten'

07-04-2020

Restauratoren met het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimten’ kunnen binnenkort ook toetreden tot het Restauratoren Register. De begeleidingscommissie van het Restauratoren Register heeft dit geadviseerd aan de Centrale Commissie van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit.

Ann-Katrin Adolph, Hendrick de Keyser: ‘Restauratoren Register moet broedplaats voor inzichten zijn’

07-04-2020

'Van de 432 panden die de Vereniging in bezit heeft, zijn er meer dan 250 gekwalificeerd met een hoge interieurwaarde. Voor elke restauratie daarvan trekken we een team van specialisten aan. Daarbij zijn de belangrijkste eisen de vakbekwaamheid op hun werkterrein en het interdisciplinair kunnen werken'.

Gwen Tauber: ‘Register is belangrijke stap op weg naar professionalisering’

17-12-2019

‘Ik ben heel blij met de komst van het Restauratoren Register. Het is een grote stap voorwaarts in de professionalisering van ons vakgebied, zegt Gwen Tauber, sinds 1990 werkzaam als schilderijenrestaurator in het Rijksmuseum. Ze is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze is opgeleid aan het Art Conservation Program van de Winterthur Museum/University of Delaware, en waar ze eerst drie jaar heeft gewerkt voor ze naar Nederland kwam.

Format restauratierapport/verslag objecten

20-11-2019

Voor het opstellen van een restauratierapport of verslag is een format ontwikkeld. U kunt dit gebruiken als een handreiking voor het indienen van de (drie) rapporten voor registratie in het Restauratoren Register. Dit is geen verplichting voor uw registratie, maar u vergemakkelijkt de beoordeling door de toetsende instelling. U kunt dit format desgewenst overnemen in uw eigen standaard lay-out. Kijk hier voor het format.

Alwin van Hees: 'Zorg dat ook onderzoekers een plaats krijgen in het register'

20-11-2019

'Het Restauratoren Register kan voor mij van grote waarde worden. Zeker wanneer de verschillende disciplines ook worden onderscheiden in onderzoeker en uitvoerend restaurator. Met een goede omschrijving of presentatie van iemands specialistische of generalistische kwaliteiten kan het een uitstekende gids worden om uit te putten'. Aldus Alwin van Hees, adviseur historische interieurs bij de Monumentenwacht Limburg en lid van de begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register.

Tjeerd Bakker: 'Ethische opvattingen belangrijk voor accreditatie'

20-11-2019

'Een Restauratoren Register, in Engeland het Conservation Register van het Institute of Conservation (ICON), is voor mij zeer belangrijk als professioneel netwerk en, voor mijn opdrachtgevers, als blijk van mijn professionaliteit. Want ICON staat onder andere voor een hoogwaardige ethische beroepsopvatting. Zegt Tjeerd Bakker, sinds 2014 uurwerkconservator en –restaurator bij de Royal Collection Trust in het Verenigd Koninkrijk. Dit instituut draagt de zorg voor alle kunstwerken veelal in het gebruik van het Britse koningshuis.

Korting voor eerste twintig inschrijvers

02-10-2019

‘De eerste twintig inschrijvers in het Restauratoren Register, die eerder bij het oude register stonden ingeschreven, ontvangen een korting van € 250,00 meldt André Hoek, oud penningmeester SRR, nog eens nadrukkelijk.

Veel onderzoek voor commissie Opleidingen en Nascholing

02-10-2019

De opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine Schoonhoven heeft voldoende aspecten van het restaureren om door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) voor het register erkend te worden, concludeert de commissie Opleiding en Nascholing. Zadkine is een van de vele opleidingen waarover de commissie een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit uitbrengt. Het curriculum is uitvoerig bestudeerd en is er navraag gedaan bij enkele experts.

Cora van der Vliet SGS, Toetsende Instelling

02-10-2019

‘SGS Veiligheidsexamens toetsende partij voor Restauratoren Register’, meldt de website vol trots, tussen berichten over salmonella, chroom-6 en gasvrij-inspecties. ‘Dat klopt’, lacht Cora van der Vliet, verantwoordelijk bij SGS Veiligheidsexamens voor de toetsing ten behoeve van het Restauratoren Register.

Begeleidingscommissie uitgebreid met Jazzy de Groot

02-10-2019

De Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register is uitgebreid met Jazzy de Groot. Zij is zelfstandig restaurator in Alkmaar met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Jazzy is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen en beschilderde objecten.

‘Register heeft baat bij moderne media’

01-10-2019

Eloy Koldeweij, Senior Interieurspecialist bij de RCE
‘Een voor mij ideaal Restauratoren Register faciliteert de opdrachtgever bij het vinden van de juiste restaurator. Visies op restauratie, op methode, op verslaglegging, op motivatie en verantwoording– dat soort zaken. Misschien moet het Register wel met korte filmpjes gaan werken, waarin de restauratoren zich presenteren’.

Restauratoren Register opgericht

12-07-2019

Vele handen gingen omhoog op de vraag ‘wie gaat zich inschrijven?’ Een historisch moment, constateerde dagvoorzitter André Hoek hij. ‘Na dertig jaar discussie is het zo ver: vanaf 1 juli kent Nederland het Restauratoren Register’.