Nieuws

Gwen Tauber: ‘Register is belangrijke stap op weg naar professionalisering’

17-12-2019

‘Ik ben heel blij met de komst van het Restauratoren Register. Het is een grote stap voorwaarts in de professionalisering van ons vakgebied, zegt Gwen Tauber, sinds 1990 werkzaam als schilderijenrestaurator in het Rijksmuseum. Ze is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze is opgeleid aan het Art Conservation Program van de Winterthur Museum/University of Delaware, en waar ze eerst drie jaar heeft gewerkt voor ze naar Nederland kwam.

Format restauratierapport/verslag objecten

20-11-2019

Voor het opstellen van een restauratierapport of verslag is een format ontwikkeld. U kunt dit gebruiken als een handreiking voor het indienen van de (drie) rapporten voor registratie in het Restauratoren Register. Dit is geen verplichting voor uw registratie, maar u vergemakkelijkt de beoordeling door de toetsende instelling. U kunt dit format desgewenst overnemen in uw eigen standaard lay-out. Kijk hier voor het format.

Alwin van Hees: 'Zorg dat ook onderzoekers een plaats krijgen in het register'

20-11-2019

'Het Restauratoren Register kan voor mij van grote waarde worden. Zeker wanneer de verschillende disciplines ook worden onderscheiden in onderzoeker en uitvoerend restaurator. Met een goede omschrijving of presentatie van iemands specialistische of generalistische kwaliteiten kan het een uitstekende gids worden om uit te putten'. Aldus Alwin van Hees, adviseur historische interieurs bij de Monumentenwacht Limburg en lid van de begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register.

Tjeerd Bakker: 'Ethische opvattingen belangrijk voor accreditatie'

20-11-2019

'Een Restauratoren Register, in Engeland het Conservation Register van het Institute of Conservation (ICON), is voor mij zeer belangrijk als professioneel netwerk en, voor mijn opdrachtgevers, als blijk van mijn professionaliteit. Want ICON staat onder andere voor een hoogwaardige ethische beroepsopvatting. Zegt Tjeerd Bakker, sinds 2014 uurwerkconservator en –restaurator bij de Royal Collection Trust in het Verenigd Koninkrijk. Dit instituut draagt de zorg voor alle kunstwerken veelal in het gebruik van het Britse koningshuis.

Korting voor eerste twintig inschrijvers

02-10-2019

‘De eerste twintig inschrijvers in het Restauratoren Register, die eerder bij het oude register stonden ingeschreven, ontvangen een korting van € 250,00 meldt André Hoek, oud penningmeester SRR, nog eens nadrukkelijk.

Veel onderzoek voor commissie Opleidingen en Nascholing

02-10-2019

De opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine Schoonhoven heeft voldoende aspecten van het restaureren om door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) voor het register erkend te worden, concludeert de commissie Opleiding en Nascholing. Zadkine is een van de vele opleidingen waarover de commissie een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit uitbrengt. Het curriculum is uitvoerig bestudeerd en is er navraag gedaan bij enkele experts.

Cora van der Vliet SGS, Toetsende Instelling

02-10-2019

‘SGS Veiligheidsexamens toetsende partij voor Restauratoren Register’, meldt de website vol trots, tussen berichten over salmonella, chroom-6 en gasvrij-inspecties. ‘Dat klopt’, lacht Cora van der Vliet, verantwoordelijk bij SGS Veiligheidsexamens voor de toetsing ten behoeve van het Restauratoren Register.

Begeleidingscommissie uitgebreid met Jazzy de Groot

02-10-2019

De Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register is uitgebreid met Jazzy de Groot. Zij is zelfstandig restaurator in Alkmaar met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Jazzy is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen en beschilderde objecten.

‘Register heeft baat bij moderne media’

01-10-2019

Eloy Koldeweij, Senior Interieurspecialist bij de RCE
‘Een voor mij ideaal Restauratoren Register faciliteert de opdrachtgever bij het vinden van de juiste restaurator. Visies op restauratie, op methode, op verslaglegging, op motivatie en verantwoording– dat soort zaken. Misschien moet het Register wel met korte filmpjes gaan werken, waarin de restauratoren zich presenteren’.

Restauratoren Register opgericht

12-07-2019

Vele handen gingen omhoog op de vraag ‘wie gaat zich inschrijven?’ Een historisch moment, constateerde dagvoorzitter André Hoek hij. ‘Na dertig jaar discussie is het zo ver: vanaf 1 juli kent Nederland het Restauratoren Register’.