Nieuws

Op het podium: Senior Registerrestaurator Inske Immink

12-03-2024

In deze rubriek stellen we graag nieuwe Register Restauratoren aan u voor. Deze keer meubelrestaurator Inske Immink. Met haar bedrijf Immink Restauratie restaureert en conserveert ze antieke meubelen, historische interieurs en houten kunstobjecten vanuit haar werkplaats in Heemstede.

Conservering van houten religieuze objecten centraal op populair symposium Ebenist

12-03-2024

De uitdagingen van de conservatie van houten religieuze objecten is dit jaar het thema van het 16e symposium van Ebenist. Vooruitlopend op het symposium op 11 en 12 april van dit jaar spreken we Tirza Mol, voorzitter van de stichting. “We hebben niet eerder zoveel inzendingen ontvangen!”

In maart: start Restauratie Roerend Erfgoed Kunstgeschiedenis bij de NCE

11-03-2024

Onder professionele restauratoren van roerend erfgoed bestaat behoefte aan het actief onderhouden van kennis en praktische vaardigheden, onder andere op het gebied van kunstgeschiedenis. Het NCE voorziet in deze behoefte door het aanbieden van de specialisme overstijgende studiemodule ‘Kunstgeschiedenis voor restauratoren’. De module start in maart.

NCE studiemodules in het voorjaar van 2024

04-01-2024

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) biedt vier specialisme overstijgende bij- /nascholingsmodules aan voor restauratoren van roerend erfgoed. Deze modules zijn erkend als bij- en nascholing binnen het Restauratoren Register.

Einddatum overgangsregeling Restauratoren Register bekend

12-12-2023

Vakbekwaamheid en permanente educatie van de restaurator staan hoog in het vaandel bij het Restauratoren Register. Het Register maakt deze vakbekwaamheid en het actief onderhouden van kennis voor de buitenwereld zichtbaar door aangetoonde kennis en werkervaring van de geregistreerde restauratoren. Voor de restauratoren die niet beschikken over een diploma van een erkende opleiding heeft het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit (ERM) een tijdelijke overgangsregeling vastgesteld. Hiermee kunnen restauratoren zonder erkende opleiding zich toch laten registreren en kunnen zij op basis van bijscholing na vijf jaar in aanmerking komen voor verlenging van hun registratie.

Eisen aan bij-/nascholing Restauratoren Register gewijzigd

05-10-2023

U kunt tot 10 oktober 2023 reageren op het voorstel. Met een kleine werkgroep is gekeken naar de eisen aan registratie en het geregistreerd blijven met als doel om de eisen laagdrempeliger te maken met behoud van het hoog in het vaandel staan van kwaliteit en vakbekwaamheid van de RegisterRestaurator en behoud van aansluiting op E.C.C.O.

Snellere toetreding voor restauratoren met vergelijkbare buitenlandse status

05-10-2023

Toetreding tot het register is voor restauratoren met een vergelijkbare buitenlandse registerstatus nu mogelijk via een versnelde procedure. Het CCvD Restauratiekwaliteit heeft op advies van de werkgroep Restauratoren Register ingestemd met de regeling die toetreding tot het Restauratoren Register laagdrempeliger maakt. Vergelijkbare registers zijn bijvoorbeeld ICON in het Verenigd Koninkrijk. Restauratoren met een vergelijkbare registerstatus kunnen bij hun aanvraag voor een status in het Nederlandse Restauratoren Register met deze regeling gebruikmaken van een versnelde procedure en een forse kostenreductie.

Op het podium: Han Boersma

05-10-2023

In deze rubriek stellen we graag nieuwe Register Restauratoren aan u voor. Deze keer schilderijenrestaurator Han Boersma. Hij schreef zijn bedrijf in 1994 officieel in bij de Kamer van Koophandel, maar loopt al sinds 1991 in restauratieland rond. “32 jaar verder kijk ik om mij heen in mijn nieuwe atelier in een rijksmonument in Arnhem en bedenk dat ik nooit zou hebben bedacht zoiets moois op te bouwen met zulke fijne, loyale klanten en prachtwerk.”

Begeleidingscommissie weer op volle sterkte

05-10-2023

De Begeleidingscommissie is met Sophie Glerum namens de UvA en Eloy Koldeweij namens de RCE weer compleet. In een volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Ambachtenstipendium ook voor restauratoren’

04-10-2023

De Vakgroep Restauratie, VAWR, GA-Platform Restauratie, Nationaal Restauratie Centrum en NCE hebben in het voorjaar samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Ambachtenstipendium Restauratie ontwikkeld. Hiermee wil het Cultuurfonds een bijdrage leveren aan het behoud van restauratievakmanschap. “Dit is een hele mooie manier om zpp-ers en kleine bedrijven te steunen in hun ontwikkeling tot restauratiespecialist”, zegt NCE-er Agnes van Alphen.

E-RIHS: minder drempels, meer samenwerking en kennis delen op Europees niveau

04-10-2023

Hoe breng je alle kennis op het gebied van erfgoed bij elkaar en maak je vervolgens de toegang tot die kennis zo laagdrempelig mogelijk? Dat is heel in het kort de doelstelling van E-RIHS, de Europese samenwerking van erfgoedonderzoekers. Dr. Maartje Stols-Witlox zit in de werkgroep, wij spreken elkaar over de mogelijkheden die E-RIHS biedt.

In de spotlight: De plastic identification tool

30-03-2023

Instrumenten voor de praktijk van restauratoren. De registernieuwsbrief belicht zo nu en dan ook een methode of techniek die voor de restaurator roerend erfgoed bruikbaar kan zijn in de praktijk.

Al ingeschreven voor NCE-studiemodule(s)?

30-03-2023

Het NCE biedt drie specialisme overstijgende studiemodules aan voor restauratoren van roerend erfgoed. Inmiddels is zeker dat de studiemodule Basischemie voor restauratoren in april 2023 kan starten. Er is nog een enkele plaats beschikbaar, dus heb je interesse? Schrijf je dan snel in. Voor de studiemodules Ethiek en Documentatie in resp. mei/juni 2023 en oktober 2023 kun je je ook al inschrijven.

Op het podium: Saskia van der Poel, Atelier Koningsblauw

30-03-2023

In deze rubriek stellen we graag nieuwe RegisterRestauratoren aan u voor. Deze keer Saskia van der Poel, oprichter van Atelier Koningsblauw. Ze is al meer dan 20 jaar met veel enthousiasme fulltime werkzaam als restaurator van beschilderde oppervlakken in historische binnenruimten, veelal in panden uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam.

Restaurator Nada Clare Miedema in Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit voor roerend erfgoed en HB

30-03-2023

In het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM is Nada Clare Miedema toegetreden. Met haar achtergrond als restaurator van schilderijen en beschilderde objecten (specialisatie: historische binnenruimten) zet ze zich namens de restauratoren en met goedkeuring van de verenigingen A.R.A. Nederland, RN en RVN, in voor de kwaliteit van conservering en restauratie in het erfgoedveld.

Toetreding tot het register voor restauratoren met een vergelijkbare buitenlandse registerstatus nu mogelijk via versnelde procedure

30-03-2023

Het CCvD Restauratiekwaliteit heeft op advies van de werkgroep Restauratoren Register ingestemd met de regeling die toetreding tot het Restauratoren Register laagdrempeliger maakt.
Vergelijkbare registers zijn bijvoorbeeld ICON in het Verenigd Koninkrijk. Restauratoren met een vergelijkbare registerstatus kunnen bij hun aanvraag voor een status in het Nederlandse Restauratoren Register met deze regeling gebruik maken van een versnelde procedure en een forse kostenreductie.

Online Help!desk Restauratoren Register

27-03-2023

Heeft u vragen over het Restauratoren Register? Op vrijdag 21 april van 10.00 tot 13.00 uur kunt u terecht bij de online Help!desk.

Start stimuleringsfonds Restauratoren Register

27-03-2023

Veel restauratoren zien nut en noodzaak van het Restauratoren Register in en overwegen om aan de toetsingsprocedure deel te nemen. De kosten van de procedure en inschrijving blijken vaak een moeilijk te nemen hindernis. Daarom is een stimuleringsfonds in het leven geroepen die deze drempel helpt te verlagen. Restauratoren die binnen een van de specialismen van het register werkzaam zijn en die een registerstatus verkregen hebben kunnen vanaf heden gebruik maken van dit fonds.

Unieke 18e eeuwse kerststal te zien. “Overdonderend spectaculair”

23-12-2022

Wie de kans krijgt, zou toch eigenlijk in Utrecht de unieke 18e-eeuwse Napolitaanse kerststal moeten gaan bekijken die dit jaar voor het eerst te zien is in Museum Catharijneconvent. Textielrestaurator Liesbeth van Ravels werkte aan de stal: “Het is indrukwekkend en spectaculair”.

Eén schilderij, verschillende technieken. Hoe snelle technologische vooruitgang leidt tot andere keuzes.

23-12-2022

Technologische ontwikkelingen op het gebied van schilderijenonderzoek gaan ongelofelijk snel. Nieuwe technieken zijn makkelijker toegankelijk en goedkoper. Gecombineerd zorgen ze voor steeds gedetailleerdere informatie. Handig voor onderzoek én restauratie, zo vertelt conservator Leonore van Sloten van museum Rembrandthuis.

Vijf vragen aan Restauratieatelier Marjan de Visser

23-12-2022

Marjan de Visser is restaurator van schilderijen en is sinds 1994 met een eigen atelier gevestigd in Den Haag. Ze werkt voor meerdere musea in Nederland die zelf geen restauratieatelier hebben en daarnaast werkt ze ook voor particulieren en bedrijven.

Ben je zzp-er en werkzaam in de culturele- creatieve sector?

22-12-2022

Vanaf 15 november jl. kun je als zzp’er een tijdelijke bijdrage krijgen in de kosten voor een lopende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of deelname aan een fonds, ook met terugwerkende kracht (vanaf 1 juni 2022). De bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van € 120,- en een vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten (met een maximum van € 50,- per maand) voor maximaal 12 maanden.

Machteld Jacques docent studiemodule Documentatie in woord en beeld

22-12-2022

Geen goede restauratie zonder goede documentatie. Ben je restaurator van roerend erfgoed en wil je je verder bekwamen in het professioneel documenteren van je restauratiewerk? Volg dan de NCE-studiemodule ‘Documentatie in woord en beeld’ op 9 en 30 maart 2023. Docent is hout- en meubelrestaurator Machteld Jacques.

Nieuwe handreiking dendrochronologie gepresenteerd

22-12-2022

Op het multidisciplinaire symposium over dendrochronologisch onderzoek is een nieuwe Handreiking gepresenteerd die in opdracht van de RCE en ERM is opgesteld. Deze praktische handreiking met checklist helpt opdrachtgevers bij het geven van een goede opdracht tot dendrochronologisch onderzoek. Bij deze handreiking is ook een informatieblad ontwikkeld over de beste wijze van monstername bij o.a. houten voorwerpen.

Behangsels uit 18e eeuw gevonden in Amsterdamse Portugese Synagoge

13-10-2022

In twee holle tussenruimte in de hechal, de grote kast waarin de Torarollen worden bewaard, zijn onlangs in de Amsterdamse Portugese Synagoge enkele unieke 18-eeuwse linnen behangsels gevonden. Beide behangsels zijn zeker van Nederlandse makelij. Zowel in als buiten Amsterdam bestonden in de 18e eeuw vele behangselfabrieken die dit soort behangsels maakten.

In de pers: Zorgen voor schilderijen is strijden tegen de tijd

13-10-2022

Kathrin Pilz, restaurator in het Van Gogh Museum is door De Correspondent geïnterviewd over haar werk voor dit topmuseum. Een kunstenaar maakt één keer een kunstwerk; een museum moet vervolgens decennialang voor dat kunstwerk zorgen.

Wie is? Vincent van Drie, Senior RegisterRestaurator Meubelen

13-10-2022

Wie is? In deze rubriek stellen we graag nieuwe RegisterRestauratoren aan u voor. Deze keer Vincent van Drie, restaurator meubelen.

NCE start met studiemodules roerend erfgoed

13-10-2022

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) start met het aanbieden van de eerste drie studiemodules voor restauratoren roerend erfgoed: ‘Documentatie in woord en beeld’, ‘Restauratie-ethiek en geschiedenis van het restaureren’ en ‘Basiscursus chemie voor restauratoren’.

Help!desk RestauratorenRegister - online spreekuur op 18 oktober 2022

27-09-2022

Op dinsdag 18 oktober a.s. bent u tussen 09.30 en 12.00 uur van harte welkom bij het 'online spreekuur' waarin u met al uw vragen over het RestauratorenRegister bij ons terecht kunt. We zullen dan proberen uw vraag of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Bij dit spreekuur zijn ook de toetsers van de twee toetsende instellingen aanwezig om vragen over het toetsen zelf te beantwoorden.

Handreikingen voor dendrochronologie beschikbaar

18-10-2021

Dendrochronologie is de studie van jaarringen in houtige gewassen. Het wordt ingezet om oud hout te dateren, om de herkomst ervan te bepalen en om het vroegere landschap en klimaat te reconstrueren. Dergelijk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, curatoren, particuliere eigenaren van houten meubels en schilderijen, historisch geografen, bouwhistorici, kerkbeheerders, historici, kunsthandelaren en anderen.

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

18-10-2021

Nog tijdens het interview zet Paulien Kaan, gespecialiseerd in restauratie en conservatie van archeologische- en museale voorwerpen van metaal, de laatste stappen om zich in te schrijven voor de toetsing voor het RestauratorenRegister. Niet uit noodzaak – opdrachtgevers weten haar toch wel te vinden. Maar vanwege het principe: ‘net als archeologen verdienen restauratoren een register, als logische stap in de richting van de zo noodzakelijke beroepsbescherming’.

Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

15-10-2021

Het Nationaal Monumentencongres, op 11 november aanstaande, heeft als thema ‘Natuurlijk Monumenten’. ERM verzorgt, geïnspireerd door de congreslocatie – het Koninklijk Instituut voor de Tropen, met een majestueuze collectie roerende voorwerpen –een workshop over de relatie tussen natuur, roerend erfgoed en historische binnenruimten. U bent van harte uitgenodigd!

Restauratie Trompenburgh onthult talloos veel schilderingen

02-06-2021

De restauratie van buitenplaats Trompenburgh onthult dat met name de koepel van onder tot boven nog uitgebreider is beschilderd dan al bekend was. Een unicum in Nederland. De eisen die aan de restaurator worden gesteld zijn dan ook hoog. ‘Kennis en ervaring zijn voor ons van het allergrootste belang’, zegt projectleider Robin Koot van Stichting Monumentenbezit. Lees verder.

In Memoriam André Hoek

01-06-2021

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat André Hoek op 16 mei 2021 plotseling is overleden. André, pas 57 jaar, was als restauratie-architect zijn hele leven betrokken bij het behouden van erfgoed. In de eerste plaats hier in Nederland. Maar ook in de staat New York waar hij rond het behouden van oud-Nederlands erfgoed in Amerikaanse handen een soort ‘tweede leven’ had opgebouwd. Een gepassioneerd docent, die generaties leerlingen heeft verteld over cultuurhistorie. Een man ook met een missie voor het roerend erfgoed; André heeft zeer actief bijgedragen aan het tot stand komen van het RestauratorenRegister, eerst als bestuurslid van de Stichting Restauratoren Register (SRR), later als lid van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM. In zijn vrije tijd was hij ook actief met het rijdend houden van mobiel erfgoed. En bovenal een aardig mens en leuke gesprekspartner.

Overgangsregeling om in te schrijven

01-06-2021

De vakbekwaamheid en éducation permanente van de restaurator staan hoog in het vaandel bij het Restauratoren Register. Het Register maakt deze vakbekwaamheid en het actief onderhouden van kennis voor de buitenwereld zichtbaar door middel van aangetoonde kennis en werkervaring van de geregistreerde restauratoren. Voor de restauratoren die niet beschikken over een diploma van een erkende opleiding heeft het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM een overgangsregeling vastgesteld. Zodat zij zich toch kunnen laten registreren en op basis van nascholing (eventueel met vrijstellingen) na vijf jaar voor verlenging van hun registratie in aanmerking komen.

Boekrestaurator Rachelle Keller: ‘Ook voor de beroepsgroep zelf, voor de onderlinge discussies, is zo’n Register cruciaal’

01-06-2021

Een boek restaureren is veel meer dan alleen de restauratie van het object zelf. Het is minstens zo belangrijk de functie ervan mogelijk te maken. Wordt het een museaal object dat alleen wordt tentoongesteld, of weer het gebruiksvoorwerp dat het ooit is geweest? En mogen de eerder opgelopen schades zichtbaar blijven?, wil boekrestaurator Rachelle Keller weten. Ze heeft zich laten registeren in het RestauratorenRegister, ‘mede omdat het Register hopelijk de beroepsbescherming dichterbij brengt’.

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

01-03-2021

Jachtslot Mookerheide, gelegen even ten zuiden van Nijmegen, is tussen 1902 en 1905 gebouwd. Het ontwerp is van architect Oscar Leeuw, daarbij ondersteund door zijn broer, beeldhouwer en kunstenaar Henri Leeuw. Samen creëerden zij één groot kunstwerk waarbij de architectuur en het interieur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat, en de Jugendstil, maken het jachtslot tamelijk uniek voor Nederland. Desondanks is er in een eeuw tijd veel verloren gegaan.

Restaurator Vincent van Drie toetst het Register

01-03-2021

‘Het was een laatste toets of de door het RestauratorenRegister ontwikkelde processen goed functioneren’, vertelt Vincent van Drie. Nauw betrokken bij de oprichting van het RestauratorenRegister wilde hij ook zelf via zijn aanmelding de ontwikkelde registratieprocedure testen. ‘Het zit echt goed in elkaar’ is zijn conclusie. En hij heeft zich met succes kunnen laten registreren als Senior RegisterRestaurator Meubelen.

Project Fotografie moet de gaten in de kennis vullen

01-03-2021

Vrijwel alle moderne kunstmusea verzamelen kleurenfotografie, maar de kennis over de snel verouderende en soms in onbruik geraakte materialen schiet tekort. Een grootschalig project moet daar verandering in brengen, bericht Het Parool op 17 februari jl..

Cursus ‘Hoe moeten we handelen?’

01-03-2021

Het Hornemann Instituut in het Duitse Holdesheim draagt bij aan de wereldwijde kennisoverdracht van wetenschappelijke resultaten in het kader van conservering en restauratie.

Een kijkje over de grens: Italië

27-10-2020

In december 2019 verscheen een artikel over de regeling voor restauratoren in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer een blik op de situatie in Italië, in een interview met Kristian Schneider, president Associazione Restauratori d’Italia (ARI) en vice-treasurer bij de European Confederation of Conservators Restorers’ Organsiation (E.C.C.O.), in een Teams gesprek.

Wat kunnen we hier van leren?

27-10-2020

In het artikel ‘Een kijkje over de grens: Italië’ geeft Kristian Schneider een overzicht van de regeling voor restauratoren in Italië. En passant ook nog enkele belangrijke opmerkingen over de koers van E.C.C.O. en de EU. Wat leren we hiervan voor de situatie in Nederland?

Julia Hennig: ‘Respect voor elkaar kennis en kunde’

27-10-2020

‘Het Restauratoren Register is er voor de academisch geschoolden én de in de praktijk opgeleide restauratoren. Het biedt de gelegenheid elkaar te leren kennen en elkaar te leren waarderen. En het is de beste garantie om vindbaar te zijn voor de opdrachtgever’, stelt Julia Hennig van het Rijksvastgoedbedrijf vast.

NCE werkt aan samenhangend cursusprogramma voor restauratoren

27-10-2020

Het Nationaal Erfgoed Centrum verwacht in 2021 de eerste modules voor restauratoren van roerend erfgoed aan te kunnen bieden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een structureel bij- en nascholingsaanbod. In nauw overleg met een breed samengestelde groep vertegenwoordigers is een samenhangend programma samengesteld.

Informatie- en discussie bijeenkomst RestauratorenRegister en HB (digitaal) - 30 juni 2020

12-06-2020

Op dinsdag 30 juni a.s. organiseert ERM van 10.30 tot en met 12.30 uur een informatie- en discussiebijeenkomst over de uitbreiding van het RestauratorenRegister met een extra specialisme: ‘beschilderde oppervlakken in historische binnenruimten’ (HB). Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken en is er gelegenheid tot vragen en discussie. Het RestauratorenRegister is een belangrijk element bij het streven naar kwaliteit. Daarom is het belangrijk om uw mening te laten horen.
De bijeenkomst wordt geleid door Walter de Koning (ERM). Rob van Hees (voorzitter van het CCvD Restauratiekwaliteit) en Jan van ’t Hof (hoofd van de afdeling Monumenten en Collecties bij de RCE) zullen als toehoorder aanwezig zijn.

Nieuwe registraties

12-06-2020

Het RestauratorenRegister telt enkele nieuwe geregistreerde restauratoren. Rachelle Keller is zelfstandig boekrestaurator en heeft voor onder andere Allard Pierson, Joods Cultureel Kwartier, Koninklijk Huisarchief, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het Stadsarchief Amsterdam en het Stedelijk Museum Amsterdam gewerkt. Herre de Vries is werkzaam bij RNA – Restauratie Nijhoff Asser en is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van objecten van papier, perkament en leer. Hij werkte onder andere samen met de Italiaanse restauratrice Gaia Petrella aan de restauratie van een collectie Islamitische handschriften in de Vaticaanse Bibliotheek. Erick Douwes is als eerste Senior-Restaurator van schilderijen in het RestauratorenRegister opgenomen.

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

03-06-2020

Bij de start van het RestauratorenRegister in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’.

Ella Hendriks: Een goede restaurator leert een leven lang

07-04-2020

‘Het Restauratoren Register is een grote stap voorwaarts in de erkenning van het restauratievak, dat geen beschermd beroep is. Het schept duidelijkheid voor de beroepsbeoefenaars en voor de opdrachtgevers’, aldus Ella Hendriks, hoogleraar Conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Begeleidingscommissie van het Restauratoren Register.

Restauratoren Nederland vraagt overheid om financiële steun

07-04-2020

Naar aanleiding van de actuele gevolgen van de Coronacrisis heeft Restauratoren Nederland (RN) haar leden opgeroepen om hun zorgen en dilemma’s bij het professioneel functioneren in onze erfgoedsector te delen. De vereniging gaat hiermee input leveren aan de koepelvereniging Kunsten ’92 die de communicatie met de minister van OC&W, in haar opdracht verzorgt. Deze inventarisatie heeft een redelijk overzicht gegeven van gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan.

Marysa Otte, lid begeleidingscommissie: 'Erbij willen horen is belangrijk'

07-04-2020

‘Waar ik naar streef is dat het Restauratoren Register gaandeweg bij iedereen het gevoel gaat geven “daar moet ik bij horen”. Dat geldt voor de zelfstandig werkende restauratoren, voor zij die bij een museum werken, voor hen die aan een opleiding zijn verbonden, kortom voor alle vakmensen’.

Specialisme 'Beschilderde oppervlakten Historische Binnenruimten'

07-04-2020

Restauratoren met het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimten’ kunnen binnenkort ook toetreden tot het Restauratoren Register. De begeleidingscommissie van het Restauratoren Register heeft dit geadviseerd aan de Centrale Commissie van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit.

Ann-Katrin Adolph, Hendrick de Keyser: ‘Restauratoren Register moet broedplaats voor inzichten zijn’

07-04-2020

'Van de 432 panden die de Vereniging in bezit heeft, zijn er meer dan 250 gekwalificeerd met een hoge interieurwaarde. Voor elke restauratie daarvan trekken we een team van specialisten aan. Daarbij zijn de belangrijkste eisen de vakbekwaamheid op hun werkterrein en het interdisciplinair kunnen werken'.

Gwen Tauber: ‘Register is belangrijke stap op weg naar professionalisering’

17-12-2019

‘Ik ben heel blij met de komst van het Restauratoren Register. Het is een grote stap voorwaarts in de professionalisering van ons vakgebied, zegt Gwen Tauber, sinds 1990 werkzaam als schilderijenrestaurator in het Rijksmuseum. Ze is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze is opgeleid aan het Art Conservation Program van de Winterthur Museum/University of Delaware, en waar ze eerst drie jaar heeft gewerkt voor ze naar Nederland kwam.

Format restauratierapport/verslag objecten

20-11-2019

Voor het opstellen van een restauratierapport of verslag is een format ontwikkeld. U kunt dit gebruiken als een handreiking voor het indienen van de (drie) rapporten voor registratie in het Restauratoren Register. Dit is geen verplichting voor uw registratie, maar u vergemakkelijkt de beoordeling door de toetsende instelling. U kunt dit format desgewenst overnemen in uw eigen standaard lay-out. Kijk hier voor het format.

Alwin van Hees: 'Zorg dat ook onderzoekers een plaats krijgen in het register'

20-11-2019

'Het Restauratoren Register kan voor mij van grote waarde worden. Zeker wanneer de verschillende disciplines ook worden onderscheiden in onderzoeker en uitvoerend restaurator. Met een goede omschrijving of presentatie van iemands specialistische of generalistische kwaliteiten kan het een uitstekende gids worden om uit te putten'. Aldus Alwin van Hees, adviseur historische interieurs bij de Monumentenwacht Limburg en lid van de begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register.

Tjeerd Bakker: 'Ethische opvattingen belangrijk voor accreditatie'

20-11-2019

'Een Restauratoren Register, in Engeland het Conservation Register van het Institute of Conservation (ICON), is voor mij zeer belangrijk als professioneel netwerk en, voor mijn opdrachtgevers, als blijk van mijn professionaliteit. Want ICON staat onder andere voor een hoogwaardige ethische beroepsopvatting. Zegt Tjeerd Bakker, sinds 2014 uurwerkconservator en –restaurator bij de Royal Collection Trust in het Verenigd Koninkrijk. Dit instituut draagt de zorg voor alle kunstwerken veelal in het gebruik van het Britse koningshuis.

Korting voor eerste twintig inschrijvers

02-10-2019

‘De eerste twintig inschrijvers in het Restauratoren Register, die eerder bij het oude register stonden ingeschreven, ontvangen een korting van € 250,00 meldt André Hoek, oud penningmeester SRR, nog eens nadrukkelijk.

Veel onderzoek voor commissie Opleidingen en Nascholing

02-10-2019

De opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine Schoonhoven heeft voldoende aspecten van het restaureren om door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) voor het register erkend te worden, concludeert de commissie Opleiding en Nascholing. Zadkine is een van de vele opleidingen waarover de commissie een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit uitbrengt. Het curriculum is uitvoerig bestudeerd en is er navraag gedaan bij enkele experts.

Cora van der Vliet SGS, Toetsende Instelling

02-10-2019

‘SGS Veiligheidsexamens toetsende partij voor Restauratoren Register’, meldt de website vol trots, tussen berichten over salmonella, chroom-6 en gasvrij-inspecties. ‘Dat klopt’, lacht Cora van der Vliet, verantwoordelijk bij SGS Veiligheidsexamens voor de toetsing ten behoeve van het Restauratoren Register.

Begeleidingscommissie uitgebreid met Jazzy de Groot

02-10-2019

De Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register is uitgebreid met Jazzy de Groot. Zij is zelfstandig restaurator in Alkmaar met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Jazzy is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen en beschilderde objecten.

‘Register heeft baat bij moderne media’

01-10-2019

Eloy Koldeweij, Senior Interieurspecialist bij de RCE
‘Een voor mij ideaal Restauratoren Register faciliteert de opdrachtgever bij het vinden van de juiste restaurator. Visies op restauratie, op methode, op verslaglegging, op motivatie en verantwoording– dat soort zaken. Misschien moet het Register wel met korte filmpjes gaan werken, waarin de restauratoren zich presenteren’.

Restauratoren Register opgericht

12-07-2019

Vele handen gingen omhoog op de vraag ‘wie gaat zich inschrijven?’ Een historisch moment, constateerde dagvoorzitter André Hoek hij. ‘Na dertig jaar discussie is het zo ver: vanaf 1 juli kent Nederland het Restauratoren Register’.