Gwen Tauber: ‘Register is belangrijke stap op weg naar professionalisering’

‘Ik ben heel blij met de komst van het Restauratoren Register. Het is een grote stap voorwaarts in de professionalisering van ons vakgebied, zegt Gwen Tauber, sinds 1990 werkzaam als schilderijenrestaurator in het Rijksmuseum. Ze is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze is opgeleid aan het Art Conservation Program van de Winterthur Museum/University of Delaware, en waar ze eerst drie jaar heeft gewerkt voor ze naar Nederland kwam.


Gwen Tauber - eigen foto

Scholing is lange-termijn-traject
‘Een van de volgende stappen in de professionalisering, maar wel op langere termijn, zal richting de academische scholing gaan’, stelt Gwen Tauber, schilderijenrestaurator bij het Rijksmuseum. ‘Op den duur gaan we daar wel naar toe. Zo is dat in Europees verband sinds 1997 vastgelegd in het ‘Document van Pavia’ (zie http://www.ecco-eu.org/fileadmin/assets/documents/Others/Document_of_Pavia.pdf.) Ook het Rijksmuseum eist van zijn restauratoren een academische graad. Maar de eerste academische opleiding in Conservering en Restauratie startte aan de Universiteit van Amsterdam in 2005 en leverde in 2010 pas de eerste restauratoren op met een academisch graad in dit vak. Die Nederlandse scholing is dus nog heel jong, zeker als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de Verenigde Staten, waar dergelijke opleidingen al 50 tot 60 jaar bestaan. Het scholingsprogramma dekt ook nog niet alle disciplines. Voor dit moment is het belangrijk om vast te stellen dat de grote groep van niet academisch geschoolde restauratoren absoluut niet uitgesloten mag worden voor toetreding tot het Register. Zij functioneren prima en leveren goed werk!’

Discussie brengt veel goeds
‘De discussie over het nieuwe Register Restaurator heeft ons vak veel goeds gedaan. Om ons weer over alle speerpunten te laten buigen en om zeker te zijn dat we niet het kind met het badwater weggooien. Ook om ons allen weer actief met de neuzen meer in dezelfde richting te krijgen, en om de nieuwe opzet zo goed mogelijk en zo flexibel mogelijk op te stellen, zodat we een sterke fundering hebben om op te bouwen.
Misschien is het te vroeg, maar het Restauratoren Register is de enige weg om te komen tot een goed fundament van opleidingen en permanente educatie. We blijven timmeren aan die weg en gelukkig zie ik bij alle betrokkenen een goede wil om deze stap naar onze professionalisering te zetten.’