Organisatie

Het Restauratoren Register is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met diverse organisaties waaronder Art Restorers Association Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent en de Vereniging Restauratoren Noord. De stichting ERM is een onafhankelijke stichting en beheerder van het Restauratoren Register. De stichting ERM is een platform voor het genereren van praktijkgerichte oplossingen. ERM richt zich op het ontwikkelen van een netwerk waarin alle partijen in de restauratieketen elkaar ontmoeten en met elkaar de kwaliteitsborging bij de restauratie van monumenten vorm geven.

De begeleidingscommissie Restauratoren Register

Zie de Samenstelling begeleidingscommissie Restauratorenregister, versie oktober 2023.pdf

Het bestuur van de stichting ERM

Zie de taak en samenstelling van het bestuur van de stichting ERM.

Het CCvD Restauratiekwaliteit

Het CCvD Restauratiekwaliteit stelt de documenten met eisen en procedures vallend onder het Restauratoren Register vast. Nada Claire Miedema vertegenwoordigt in het CCvD de restauratoren van roerend erfgoed en historische binnenruimten.

Zie deze link voor de volledige samenstelling van het CCvD Restauratiekwaliteit.

De klachtencommissie van het Restauratoren Register

Bent u niet tevreden over het werk door een RegisterRestaurator? En heeft u daarover een gemotiveerde klacht? Probeer er eerst samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een klacht indienen tegen de RegisterRestaurator. U kunt dit doen bij de klachtencommissie van het Restauratoren Register.

Zie deze link voor de samenstelling van de klachtencommissie en de wijze waarop en waar u uw klacht kunt indienen.

De Commissie opleidingen en nascholing

De Commissie opleidingen en nascholing adviseert het CCvD Restauratiekwaliteit over de relevantie van opleidingen en relevantie van cursussen bij het aantonen of onderhouden van kennis in het kader van de registratie voor het Restauratoren Register. Op basis van het advies van de Commissie en besluitvorming door het CCvD kan een opleiding worden geplaatst op de ‘Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen Restauratoren Register.’ De lijst door het CCvD erkende opleidingen staat op www.restauratorenregister.nl. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Taken van de Commissie opleidingen en nascholing

De Commissie adviseert het CCvD Restauratiekwaliteit over

  • het al dan niet plaatsen van opleidingen op de Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen;
  • onduidelijkheden rondom bestaande opleidingen (bijvoorbeeld: een opleiding komt niet voor op de CROHO-crebo-lijst);
  • bij- en nascholing (bijvoorbeeld of en hoe een cursus meetelt in het puntensysteem voor het onderhouden van kennis).

Zie deze link voor de samenstelling en werkwijze van de commissie.