Welkom op de website van het Restauratoren Register. Op deze website kunt u geregistreerde restauratoren van roerend erfgoed vinden.

Het Restauratoren Register is nog in opbouw. U kunt restauratoren vinden via de ledenlijsten van:

Art Restorers Association Nederland: aranederland.nl
Restauratoren Nederland: restauratoren.nl

Wat wilt u laten restaureren?

Kiezen voor kwaliteit

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol.  Op deze website kunt u restauratoren vinden die hebben aangetoond dat zij aan deze criteria voldoen.
Kwaliteit bij restauratie

Ik ben een restaurator