Netwerk roerend cultureel erfgoed

Bij de zorg voor het cultureel erfgoed zijn verschillende professionele partijen en organisaties betrokken. 

De Art Restorers Association (A.R.A.)

A.R.A. Nederland is een beroepsvereniging voor restauratoren en conservatoren van kunstwerken en kunsthistorische objecten. Ze werd in 1992 opgericht toen het beroep vaak nog restaurateur genoemd werd. Sindsdien probeert zij niet alleen de belangen van de beroepsgroep, maar ook die van het cultureel erfgoed zelf en de eigenaren ervan te behartigen. Het streven is dit te bereiken door niet alleen haar leden, maar ook alle in het erfgoed geïnteresseerden te overtuigen van de noodzaak van goede zorg. ARA richt zich op iedereen die in het werkveld van conservatie en restauratie actief is.
www.aranederland.nl

Restauratoren Nederland

Restauratoren Nederland (RN) is een belangenvereniging voor alle deskundigen op het gebied van conservering en restauratie van materieel erfgoed. Al onze leden streven naar de beste kwaliteit voor zowel de publieke als de particuliere sector. RN vertegenwoordigt ca. 650 behoudskundige professionals, waaronder restauratoren, behoudsmedewerkers, conservatoren, docenten, onderzoekers, restauratiearchitecten en ambachtslieden. 
www.restauratoren.nl

Restauratoren Vereniging Noord

Bij de Restauratoren Vereniging Noord (RVN) wordt door restauratoren uit Groningen, Friesland en Drenthe sinds 1994 ambacht en kennis gebundeld. Bij ons kunt u vrijwel voor al uw restauratie klussen en/of -vragen terecht. De vereniging telt momenteel bijna 40 leden met elk een specialisatie in één of meerdere restauratie disciplines. De vakgebieden zijn onder andere hout, meubels, papier, boeken, rijtuigen, glas, metaal, aardewerk en porselein, decoratie schilderwerk, leer, replica's, poppen en beren, wapens, sieraden, lijsten, schilderijen etc.
www.rvnrestauratie.nl

Restauratieconvergent

Als vereniging biedt Het Restauratieconvergent aan restauratoren de mogelijkheid om eigen vaardigheden, inzichten en kennis, aan te vullen met de verworvenheden van vakgenoten. Het vakgebied van iedere restaurator is nauw verwant aan een of meerdere ambachten. Pas als grondig kennis is genomen van de relevante ambachtelijke technieken is het mogelijk om kwalitatief hoogwaardig restauratiewerk te realiseren.
www.restauratieconvergent.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE draagt zorg voor het behoud en de bescherming van al het cultureel erfgoed in Nederland en is een belangrijk kennisinstituut op dit gebied. De Rijksdienst vormt zo een brug tussen wetenschap, praktijk en beleid.   
www.cultureelerfgoed.nl

De Koninklijke Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland (Koninklijke VHOK)

De KVHOK werd opgericht in 1911, is de oudste vereniging van kunsthandelaren in Nederland. Handelaren die aan de kwaliteitseisen voldoen mogen het Koninklijke VHOK-logo dragen.
www.kvhok.nl