Veel onderzoek voor commissie Opleidingen en Nascholing

De opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine Schoonhoven heeft voldoende aspecten van het restaureren om door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) voor het register erkend te worden, concludeert de commissie Opleiding en Nascholing. Zadkine is een van de vele opleidingen waarover de commissie een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit uitbrengt. Het curriculum is uitvoerig bestudeerd en is er navraag gedaan bij enkele experts.


De commissie aan het werk, v.l.n.r. Paulien Kaan, Esther Wieringa, Jos de Gooijer, Elizabet Nijhoff Asser en Marjan de Visser – foto ERM

Over de relevantie van de opleidingen voor het register – wordt er bijvoorbeeld voldoende aandacht besteedt aan restauratie-ethiek en aan conserveren? – buigt zich een commissie. Deze bestaat uit voorzitter Jos de Gooijer (adviseur en certificatiecoördinator voor onderwijs bij Hobéon), Elizabet Nijhoff Asser (Faculteit der Geesteswetenschappen Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie UvA en eigenaar van Restauratie Nijhoff Asser RNA - voorheen Mooie Boeken), Paulien Kaan (gespecialiseerd in de restauratie en conservatie van archeologische- en museale voorwerpen van metaal), Marjan de Visser (restaurator van schilderijen - Restauratieatelier) en rapporteur Esther Wieringa (ERM). De commissie brengt over elke opleiding een advies uit aan het CCvD, het besluitvormende orgaan.

‘Wanneer heeft die bestaan?’
Het gaat om een breed spectrum aan opleidingen, waarvan sommige niet meer bestaan, maar in het verleden wel zijn gevolgd door nu zeer kundige restauratoren. De MTS voor Meubilerings- en houtbedrijven bijvoorbeeld. Wanneer heeft de opleiding bestaan en wat behelsde het curriculum? Een ogenschijnlijk simpele vraag die tijdens de commissie-bijeenkomst wordt gesteld, maar die niet zomaar is te beantwoorden. Dat vraagt nader uitzoekwerk, en dat komt vaker voor. Ook over het excellentietraject dat Cibab en Nimeto aanbieden naast de vierjarige opleiding tot restauratieschilder, wordt na intensief beraad positief geadviseerd.

Langzaam groeiende lijst
De langzaam groeiende lijst van door het CCvD goedgekeurde opleidingen dient de Toetsende Instellingen voor het Restauratoren Register. Een daarvan is nu dus de opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine in Schoonhoven. Navraag bij verschillende experts leert de commissie dat de opleiding ‘goed is, er voldoende restauratievakken inzitten en aangevuld met stages en werkervaring een goede basis biedt voor het restaureren van uurwerken’. Veel van de afgestudeerden blijken door te stromen naar het Engelse West Dean College om zich verder te bekwamen in een specifieke historische perioden en zelfs carrière te maken tot in Buckingham Palace. De lijst van tot nu toe erkende opleidingen zal binnenkort op deze website gepubliceerd worden.