Korting voor eerste twintig inschrijvers

‘De eerste twintig inschrijvers in het Restauratoren Register, die eerder bij het oude register stonden ingeschreven, ontvangen een korting van € 250,00 meldt André Hoek, oud penningmeester SRR, nog eens nadrukkelijk.

‘We hebben een klein potje geld over, waarmee het mogelijk is geworden oudgedienden, als ik ze zo mag noemen, een tegemoetkoming aan te bieden. De korting wordt door de Toetsende Instelling direct in de factuur verrekend. Het Register maakt vervolgens het bedrag voor de eerste twintig over aan de Toetsende Instelling.’