In Memoriam André Hoek

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat André Hoek op 16 mei 2021 plotseling is overleden. André, pas 57 jaar, was als restauratie-architect zijn hele leven betrokken bij het behouden van erfgoed. In de eerste plaats hier in Nederland. Maar ook in de staat New York waar hij rond het behouden van oud-Nederlands erfgoed in Amerikaanse handen een soort ‘tweede leven’ had opgebouwd. Een gepassioneerd docent, die generaties leerlingen heeft verteld over cultuurhistorie. Een man ook met een missie voor het roerend erfgoed; André heeft zeer actief bijgedragen aan het tot stand komen van het RestauratorenRegister, eerst als bestuurslid van de Stichting Restauratoren Register (SRR), later als lid van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM. In zijn vrije tijd was hij ook actief met het rijdend houden van mobiel erfgoed. En bovenal een aardig mens en leuke gesprekspartner.

Het is heel jammer dat we zo’n actieve hoeder van het erfgoed en geweldige docent zo vroeg al moeten missen.