Restauratoren Nederland vraagt overheid om financiële steun

Naar aanleiding van de actuele gevolgen van de Coronacrisis heeft Restauratoren Nederland (RN) haar leden opgeroepen om hun zorgen en dilemma’s bij het professioneel functioneren in onze erfgoedsector te delen. De vereniging gaat hiermee input leveren aan de koepelvereniging Kunsten ’92 die de communicatie met de minister van OC&W, in haar opdracht verzorgt. Deze inventarisatie heeft een redelijk overzicht gegeven van gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan.

Annuleringen
Opdrachten worden geannuleerd en er komen geen nieuwe opdrachten binnen. Restauratoren kunnen niet meer ‘op locatie’ werken omdat die locaties zijn gesloten en gebruikelijke opdrachten van vaste klanten blijven uit. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van budgetten van musea nu de inkomsten dramatisch minder zijn omdat ze langere tijd gesloten blijven. Omdat restauratoren over het algemeen ingeschreven staan bij de KvK met de SBI-code 9003 onder ‘Schrijven en overige scheppende kunst’, komen zij al bij voorbaat niet in aanmerking voor de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. Via een petitie wil RN melding maken dat ook restauratoren als onderdeel van de culturele sector, schade lijden door de gevolgen van het Coronavirus.