Specialisme 'Beschilderde oppervlakten Historische Binnenruimten'

Restauratoren met het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimten’ kunnen binnenkort ook toetreden tot het Restauratoren Register. De begeleidingscommissie van het Restauratoren Register heeft dit geadviseerd aan de Centrale Commissie van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit.


Foto: Esther Wieringa (i.o.v. stichting ERM)

'Hands on' restaureren blijft belangrijk uitgangspunt
Voor de Begeleidingscommissie blijft een heel belangrijk uitgangspunt dat ook deze Register-specialisten ‘hands on restaureren’. Verder blijkt uit de evaluatie van het specialisme dat het steeds gaat om afwerking van wanden, plafonds en dergelijke en dan met name beschilderingen. Vandaar dat de Begeleidingscommissie voorstelt om het specialisme een naam te geven die dat specifieke aandachtsgebied goed uitdrukt: ‘Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimten’. Ook ligt er een voorstel dat het voor de toelating vereiste aantal werkuren aangevuld mag worden met werkuren die zijn besteed aan kleurhistorisch onderzoek volgens de URL (Uitvoeringsrichtlijn) 2004 'Kleurhistorisch onderzoek'. Dit voorstel wordt afgestemd met de betrokkenen in het werkveld en behoeft nog besluitvorming door het CCvD Restauratiekwaliteit (die zal zich in mei over dat voorstel buigen).

Registratie-eisen
Gespecialiseerd restauratoren/onderzoekers kunnen zich volgens het voorstel van de Begeleidingscommissie laten registreren als (Senior) Register Restaurator met het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimten’ (‘HB-er’). Voor dit specialisme zullen deels andere eisen gaan gelden. Bij de toets op de vakbekwaamheid bijvoorbeeld worden ook veilig gebruik van apparaten en faciliteiten beoordeeld. Dit sluit aan bij de algemeen gewaardeerde ECCO-normering.
Net als bij de andere, reeds bestaande, specialismen zal de Toetsende Instelling bij de ‘HB-ers’ letten op het ‘professioneel werkzaam zijn’, ‘competent zijn’ en ‘ethisch verantwoord gedrag’. De Toetsende Instelling verzorgt de toets op de criteria op basis van de informatie die de aanvrager aandraagt. De ‘HB-er’ zal via diverse zoektermen apart vindbaar worden in het Restauratoren Register. Te denken valt daarbij aan ‘kleurhistorisch onderzoek’ van afwerkingen op, ‘stuc’, ‘doek’ en ‘integrale afwerking historische binnenruimte.’

Na behandeling in het CCvD Restauratiekwaliteit zal de verruiming van het Register, in juni dit jaar, voor ten behoeve van een openbare reactieronde worden gepubliceerd. Tussentijds zullen de leden van de begeleidingscommissie hun achterbannen raadplegen. Wordt met een en ander ingestemd, dan kan de verruiming in september definitief worden vastgesteld en in oktober dit jaar van kracht worden.