Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Jachtslot Mookerheide, gelegen even ten zuiden van Nijmegen, is tussen 1902 en 1905 gebouwd. Het ontwerp is van architect Oscar Leeuw, daarbij ondersteund door zijn broer, beeldhouwer en kunstenaar Henri Leeuw. Samen creëerden zij één groot kunstwerk waarbij de architectuur en het interieur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat, en de Jugendstil, maken het jachtslot tamelijk uniek voor Nederland. Desondanks is er in een eeuw tijd veel verloren gegaan.


Het Jachtslot Mookerheide in zijn oorspronkelijke staat - foto Regionaal Archief Nijmegen

Geregistreerde restauratoren
In het interieur van het hoofdgebouw is nog een groot aantal originele details aanwezig, maar ook veel is aan het zicht onttrokken door sauswerk, of domweg verwijderd. De traphal, de muziek- en de jachtkamer zijn rijk gedecoreerd. Oogstrelend zijn de wand- en plafondschilderingen die op textiel of rechtstreeks op het stucwerk zijn aangebracht. Maar net als de tegels buiten zijn ook binnen deze wit gesausd. In verschillende ruimten zijn de originele houten lambriseringen en visgraatvloeren aanwezig. Overal zijn er verouderingsgebreken, zoals gebarsten natuurstenen elementen, versleten schilderwerk en op diverse plekken houtrot. Bij de glas-in-loodramen zijn het lood en kit verouderd, gescheurd, verpoederd of zelfs verdwenen.

‘Voor de restauratie van het interieur gaan straks dezelfde eisen aan kwaliteitsborging gelden als nu voor het exterieur’, vertellen directievoerder Ron Spaan en hoofdaannemer Dré van Dinther. ‘We zullen daarvoor op zoek gaan naar geregistreerde restauratoren, of restauratoren die deze opdracht willen gebruiken om zich te laten registreren. We willen daarmee een prikkel geven, want er zijn genoeg vakmensen die beschikken over voldoende kennis en kunde, maar de laatste stap tot certificatie of registratie maar niet zetten. Daarmee doen zij zichzelf en de (potentiële) opdrachtgevers tekort. Een certificaat of registratie in het RestauratorenRegister vormt de bevestiging van de restauratiekwaliteit. We willen, daarin gesteund door Natuurmonumenten, bijdragen aan de bewustwording daarvan.’

Kijk hier voor meer informatie over de restauratie van het Jachtslot Mookerheide. In een aantal vlogs vertelt boswachter Ellen Luijks over het grote aantal restauratieopgaven.


Een van de vele te restaureren glas-in-loodramen – foto ERM