Format restauratierapport/verslag objecten

Voor het opstellen van een restauratierapport of verslag is een format ontwikkeld. U kunt dit gebruiken als een handreiking voor het indienen van de (drie) rapporten voor registratie in het Restauratoren Register. Dit is geen verplichting voor uw registratie, maar u vergemakkelijkt de beoordeling door de toetsende instelling. U kunt dit format desgewenst overnemen in uw eigen standaard lay-out. Kijk hier voor het format.