Welkom op de website van het Restauratoren Register. Op deze website vindt u restauratoren van roerend erfgoed en historische binnenruimten. 

Wat wilt u laten restaureren? Welk specialisme of welke restaurator zoekt u?

Kiezen voor kwaliteit

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol.  Restauratoren die hebben aangetoond dat zij aan de criteria voor competentie voldoen, kunnen een registratie verkrijgen in het RestauratorenRegister.
Kwaliteit bij restauratie

Registreren

U kunt zich als restaurator laten registeren. Zie hiervoor deze drie stappen.