Welkom op de website van het Restauratoren Register. Op deze website kunt u geregistreerde restauratoren van roerend erfgoed vinden.

Het register is nog in opbouw.  Via onderstaande zoekbalk kunt u  RegisterRestauratoren vinden.


U kunt ook (niet geregistreerde) restauratoren vinden via de ledenlijsten van:

Art Restorers Association Nederland: aranederland.nl
Restauratoren Nederland: restauratoren.nl

Restauratoren Noord Nederland: rvnrestauratie.nl

Wat wilt u laten restaureren? Welk specialisme of welke restaurator zoekt u?

Kiezen voor kwaliteit

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol.  Op deze website kunt u restauratoren vinden die hebben aangetoond dat zij aan deze criteria voldoen.
Kwaliteit bij restauratie

Ik ben een restaurator