Glazen, keramieken en stenen objecten Objecten die ter restauratie worden aangeboden hebben vaak een geschiedenis, daar is de schade een onderdeel van. En een zo goed mogelijk herstel ook.

Schilderijen De meerlagige, uit meerdere componenten bestaande structuur van schilderijen maakt ze tot complexe objecten en elke conserveringsbeslissing beïnvloedt de afzonderlijke materialen en hun combinaties op verschillende manieren.

Schilderijen De meerlagige, uit meerdere componenten bestaande structuur van schilderijen maakt ze tot complexe objecten en elke conserveringsbeslissing beïnvloedt de afzonderlijke materialen en hun combinaties op verschillende manieren.

Historische binnenruimten Het werken aan een restauratie in een historische binnenruimte vraagt dikwijls om een interdisciplinaire aanpak.

Meubelen Bij het werk van de restaurator meubelen spelen onder meer inzicht in de constructie, de gebruikte materialen en de geschiedenis van het meubel een belangrijke rol.

Papieren dragers en papieren objecten

Aanmelden als registerrestaurator

Na het invullen van dit formulier worden uw gegevens doorgestuurd naar de toetsende instelling. De toetsende instelling neemt contact met u op om de kosten en toetsen te bespreken. Dit formulier dient u in één keer in te vullen, het kan niet tussentijds worden bewaard.

Let op! Dit formulier is onder constructie en kan vanaf 1 juli gebruikt worden

Toetsende instelling

SGS
Cora van der Vliet
cora.vanderVliet@sgs.com
088 21 45 142

Persoonlijke gegevens

wel
niet

* is verplicht

Persoonlijk adres

Bedrijfsadres

gelijk aan het persoonlijk adres
anders

Restauratie specialisme(n)

U kunt kiezen uit max 5. specialismen. Let op: aan het beoordelen van meer dan één specialisme kunnen extra kosten verbonden zijn!

Register Restaurator
Senior Register Restaurator
Selecteer een specialisme
Selecteer een specialisme

Het vrije veld

Tekst: max 200 tekens tekst. Reclame-uitingen zijn hierbij ongewenst, m.u.v. verwijzingen naar de eigen website (mits daaruit competenties of publicaties blijken). Onoirbare uitspraken of meningen over derden zijn niet toegestaan.

Foto

Foto: Er is ruimte voor een foto. Die mag ook van een gerestaureerd object of door u uitgevoerd project zijn. Voor foto’s in het ‘vrije veld’ geldt hetzelfde als hiervoor genoemd voor de tekst.

Akkoord met onze voorwaarden

Ik ben akkoord met het verwerken van deze gegevens door Stichting ERM voor mogelijk toekomstige verwerking bij uw registratie