Aanmelden

Dit zijn de stappen om geregistreerd te worden:

Stap 1: Voldoe ik aan de eisen?

Roerend Erfgoed

Beschilderde oppervlakken Historische Binnenruimte (HB)

Stap 2: Keuze voor specialisme, niveau en materiaal

Stap 3: Kies uw toetsende instelling

U kunt zich laten toetsen bij een van de twee professionele toetsende instellingen: Hobéon of SGS. Op hun websites vindt u meer informatie over deze instellingen. Zowel SGS als Hobéon zijn ervaren, professionele toetsende instellingen. Voor het beoordelen van de vakbekwaamheid zullen zij zich laten bijstaan door een ervaren restaurator op senior niveau, waar mogelijk aansluitend bij uw specialisme. De wijze van toetsen zal bij beide in grote mate gelijk zijn, maar kunnen de in te schakelen experts, de procedurele gang van zaken en de tarieven onderling verschillen. U kunt dus kiezen om bij beide een offerte op te vragen of bij een van beide.

Onderaan deze pagina geven we u wat meer informatie over de kosten. 

Hobéon
Contactpersoon: Miranda Maring (m.maring@hobeon.nl).
Telefoon via het secretariaat: 070 - 3066800

SGS
Contactpersoon: Suzanne Daemen (nl.intron.sales@sgs.com)
Telefoon 088 - 2145204

Stap 4: Stuur uw aanvraag op

Het aanmeldformulier maakt het u en de toetsende instelling gemakkelijk.
U kunt ook zonder het aanmeldformulier rechtstreeks contact opnemen met de toetsende instelling van uw keuze.

Stap 5: Samenstellen van uw dossier voor de toetsing

Stap 6: Toetsing door toetsende instelling

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt de toetsende instelling contact met u op.

Informatie over de registratiekosten

De kosten voor het toetsen liggen globaal tussen 750 - 1000 euro, exclusief de kosten voor het registreren (100 Euro). Deze kosten zijn eenmalig en voor een periode van 5 jaar.
Na 5 jaar registratie zijn er de kosten voor de her-registratie, waarbij uw toetsende instelling nagaat of u voldoende aan nascholing hebt gedaan. Deze kosten zullen logischerwijze lager liggen dan de kosten voor de initiële registratie.