Aanmelden als registerrestaurator

Na het invullen van dit formulier worden uw gegevens doorgestuurd naar de toetsende instelling. De toetsende instelling neemt contact met u op om de kosten en toetsen te bespreken. Dit formulier dient u in één keer in te vullen, het kan niet tussentijds worden bewaard.

Let op! Dit formulier is onder constructie en kan vanaf 1 juli gebruikt worden

Toetsende instelling

Hobéon
Miranda Maring
m.maring@hobeon.nl
070 30 66 800

Persoonlijke gegevens

wel
niet

* is verplicht

Persoonlijk adres

Bedrijfsadres

gelijk aan het persoonlijk adres
anders

Restauratie specialisme(n)

U kunt kiezen uit max 5. specialismen. Let op: aan het beoordelen van meer dan één specialisme kunnen extra kosten verbonden zijn!

Register Restaurator
Senior Register Restaurator
Selecteer een specialisme
Selecteer een specialisme

Het vrije veld

Tekst: max 200 tekens tekst. Reclame-uitingen zijn hierbij ongewenst, m.u.v. verwijzingen naar de eigen website (mits daaruit competenties of publicaties blijken). Onoirbare uitspraken of meningen over derden zijn niet toegestaan.

Foto

Foto: Er is ruimte voor een foto. Die mag ook van een gerestaureerd object of door u uitgevoerd project zijn. Voor foto’s in het ‘vrije veld’ geldt hetzelfde als hiervoor genoemd voor de tekst.

Akkoord met onze voorwaarden

Ik ben akkoord met het verwerken van deze gegevens door Stichting ERM voor mogelijk toekomstige verwerking bij uw registratie