Kennis, werkervaring en vakbekwaamheid voor herstel en behoud van erfgoed

De nieuwe website komt binnenkort online!

Het nieuwe Restauratoren Register wordt binnenkort afgerond. Het register wordt openbaar te raadplegen en helpt opdrachtgevers bij het zoeken naar vakbekwame restaurators.

Kiezen voor kwaliteit bij een restauratie

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object optreden. Om die competentie nu zichtbaar te maken, is er het Restauratorenregister.